negara saya?

Khamis, Mac 27, 2008

negara saya ada "irama tegas" yang rasmi
negara saya ada "helaian kain rasmi" yang berjalur-jalur
negara saya ada "prinsip akarnya" yang juga rasmi
negara saya ada "lembaran gubalan" isi dewan
negara saya ada "deria manusia" yang lebih dari lima

ALAHAI negara SAYA!
Saya bangga? anda bagaimana?

mesin-mesin ini rosak atau terus berguna di seluruh dunia?

Isnin, Mac 24, 2008

Pilihan raya merupakan asas penting ke arah pembentukan sebuah negara demokrasi yang baik. Tanpa pilihan raya yang telus dan adil, aras demokrasi di sesebuah negara sering dipertikaikan. Adalah menjadi satu harapan agar pilihan raya dapat dianjurkan dan diuruskan dengan cekap dan teratur tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Situasi ini cukup penting bagi sesebuah negara memupuk budaya demokrasi dan mengukur aras demokrasinya.

Sekitar lewat tahun 1980an dan 1990an begitu banyak negara menganjurkan pilihan raya bersifat multi-parti untuk pertama kalinya. Cabaran-cabaran utama yang dilihat dihadapi oleh negara-negara ini adalah seperti kekurangan pengalaman dan jurang pengetahuan yang cukup ketara jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah biasa menganjurkan pilihanraya umum sebegini. Komitmen yang utuh adalah sangat diperlukan oleh sebuah badan pentadbiran dan pengurusan pilihan raya untuk bertindak bebas dan adil, namun kebanyakan negara yang baru membina pengurusan pilihan rayanya sendiri jelas tidak bersedia dengan baik, disebabkan tiada pengalaman, pengetahuan dan sumber yang mencukupi untuk memastikan wujudnya satu proses pilihan raya yang boleh dipercayai. Tiada kaedah umum yang ada untuk merangka sebuah pentadbiran pilihan raya, dan ini termasuklah institusi pilihanraya tidak mempunyai akses yang mencukupi dalam pengalaman pilihan raya untuk mendapatkan idea pilihan raya yang lebih baik.

Keupayaan sesetengah negara menganjurkan pilihan raya yang baik membolehkan pihak pentadbiran dan pengurusan pilihan raya ini mula berkongsi pengalaman di antara satu sama lain. Kini cabaran institusi pilihan raya dilihat lebih besar kerana berhadapan dengan persoalan sama ada mampu mengekalkan nilai ketelusan dalam proses pilihan raya dan adakah institusi ini mampu memberikan gambaran yang lebih adil tentang nilai pengurusannya. Kepercayaan rakyat, kumpulan-kumpulan berkepentingan, parti-parti politik di dalam proses pilihanraya adalah penting bukan sahaja untuk pengamalan pilihan raya itu sendiri tetapi turut mencerminkan kredibiliti sesebuah kerajaan yang dibentuk hasil sistem pilihan raya tersebut, kerana sistem yang rosak tidak mampu untuk menghasilkan sebuah kerajaan yang adil dan bermatlamat.

Kemahiran dan idea pengurusan yang tinggi amat diperlukan dalam pengurusan pilihan raya dan ini adalah menjadi tanggungjawab institusi yang terlibat dalam aktiviti proses pilihan raya. Institusi-institusi sebegini mempunyai kapasiti dan bentuknya yang tersendiri serta mempunyai pelbagai gelaran dan nama di seluruh dunia. Setiap negara mungkin mempunyai nama institusi pengurusan pilihan rayanya yang berbeza dan ini termasuklah "Suruhanjaya Pilihan raya", "Jabatan Pilihan raya", "Majlis Pilihan raya", "Unit Pilihan raya" ataupun"Lembaga Pilihan raya".

Institusi pengurusan pilihan raya ini mempunyai pelbagai matlamat dan objektif kerja yang perlu dilaksanakan, menguruskan elemen-elemen penting pilihan raya dan instrumen demokrasi yang berkaitan. Elemen-elemen penting yang menjadi tanggungjawab institusi pengurusan pilihan raya ini adalah seperti:

a) menentukan rakyat yang layak mengundi
b) menerima dan mengesahkan pencalonan calon
c) menguruskan proses pengundian
d) menjalankan pengiraan undi
e) menetapkan penjadualan pilihan raya

Institusi pengurusan pilihan raya yang berbeza muncul untuk proses pilihan raya yang berbeza. Di Mexico dan Poland misalnya, Institusi pengurusan pilihan rayanya bertanggungjawab terhadap proses pilihan raya presiden dan juga pilihan raya parlimen, Di Lithuania pula, sebuah institusi pengurusan bertanggungjawab terhadap pilihan raya presiden dan sebuah lagi institusi berfungsi secara berasingan menguruskan pilihan raya parlimen. Di Britain, pengurusan untuk menjalankan pentadbiran pilihan raya dan pungutan suara adalah berbeza di antara satu sama lain. Ada juga institusi pengurusan pilihan raya yangmenjalankan fungsi yang lebih luas seperti Suruhanjaya Pilihan raya New Zealand, yang bertanggungjawab terhadap pendaftaran parti-parti politik, menetapkan peruntukkan masa berkempen dan dana rasmi kepada parti-parti, memantau simpanan dan perbelanjaan parti serta memberikan maklumat dan pendidikan kepada para pengundi.

Disebabkan wujudnya kepelbagaian fungsi tanggungjawab bagi elemen-elemen yang berbeza dalam proses pilihan raya ini, tanggungjawab pengurusan ini mungkin dibahagikan kepada badan-badan bertanggungjawab pada peringkat yang berbeza. Sebagai contoh, sesetengah elemen pengurusan mungkin akan diuruskan pada peringkat nasional iaitu suruhanjaya pilihan raya, sebuah kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, atau agensi nasional kerajaan, manakala urusan yang lainnya dikuatkuasakan oleh suruhanjaya peringkat tempatan atau pihak berkuasa tempatan seperti yang berlaku di Sepanyol. Terma institusi pengurusan pilihan raya mungkin boleh digunakan kepada suruhanjaya piliharanya peringkat kebangsaan yang menguruskannya secara bersama dengan pihak berkuasa tempatan, Seperti Penguasa Pilihan raya Sweden, yang memasukkan fungsi menyelaraskan percetakan kertas undi, pembahagian kerusi dan pengumuman tarikh dan keputusan pilihan raya pada peringkat negara.

Menurut Institusi Demokrasi dan Bantuan Pilihan raya (IDEA), terdapat tiga model utama yang dapat menggambarkan idea pengurusan pilihan raya secara lebih jelas dan terperinci. Tiga model tersebut ialah Model Bebas (Independent Model), Model Kerajaan (Governmental Model)dan Model Campuran (Mixed Model). Ketiga-tiga model ini mempunyai ciri-ciri yang cukup berbeza dan ia mampu memberikan kita idea mengenai sistem pengurusan pilihan raya yang wujud di seluruh dunia.

Model Bebas

Model bebas dalam pengurusan pilihan raya ini wujud dalam negara-negara yang pilihanrayanya dianjurkan dan diuruskan oleh badan pengurusan yang diinstitusikan sebagai bebas dan mempunyai kuasa berasingan daripada badan eksekutif dalam kerajaan, dan menguruskannya menggunakan belanjawan sendiri. Di bawah model ini, sesebuah institusi pengurusan pilihanraya tidak bertanggungjawab kepada kementerian atau jabatan kerajaan. Ia mungkin bertanggungjawab kepada legislatif, kehakiman atau ketua negara. Institusi pengurusan pilihan raya di bawah model bebas ini mempunyai kelebihan dari sudut autonomi dan tanggungjawab yang lebih luas serta berbeza. Ahli-ahlinya juga terdiri daripada individu-individu yang tidak terlibat dengan badan eksekutif kerajaan. Banyak negara demokrasi yang baru muncul memilih model bebas untuk pengurusan pilihan raya mereka. Antara contoh negara yang menggunakan model bebas ini ialah Armenia, Australia, Bosnia Herzegovina, Burkina Faso, Kanada, Costa Rica, Estonia, Georgia, India, Indonesia, Liberia, Mauritius, Nigeria, Poland, Afrika Selatan, Thailand dan Uruguay.

Di sesetengah negara, dua badan diwujudkan untuk menguruskan pilihan raya, kedua-duanya bebas dari pengaruh eksekutif dan boleh dianggap sebagai institusi pengurusan pilihan raya yang bebas. Satu bahagian daripada badan ini dilihat mempunyai tanggungjawab membuat keputusan dasar berkaitan dengan proses pilihan raya, dan satu lagi bahagian mempunyai tanggungjawab menguruskan dan menguatkuasakan proses pilihan raya. Terdapat undang-undang yang memisahkan kedua-dua bahagian ini daripada saling mempengaruhi dalam soal kakitangan dan operasi. contoh negara yang mempunyai institusi pengurusan pilihan raya dalam kerangka ini adalah seperti Jamaica, Romania, Surinam dan Vanuatu.

Model Kerajaan

Model kerajaan dalam pengurusan pilihan raya ini wujud di dalam negara-negara yang pilihanrayanya diuruskan dan dianjurkan oleh badan eksekutif melalui kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri dan/atau melalui pihak berkuasa tempatan. Di mana institusi pilihan raya di bawah model kerajaan ini wujud pada peringkat nasional, ianya akan diketuai oleh menteri atau penjawat awam dan bertanggungjawab kepada menteri kabinet. Dengan sedikit pengecualian ia tidak mempunyai "ahli khusus". Belanjawannya menjadi tanggungjawab kementerian dalam kerajaan dan/atau di bawah pengawasan pihak berkuasa tempatan.

Negara-negara yang institusi pengurusan pilihan rayanya menggunakan model ini adalah seperti Denmark, New Zealand, Singapura, Switzerland, Tunisia, Britain (hanya untuk pilihan raya bukan pungutan suara) dan juga Amerika Syarikat. Di Sweden, Switzerland, Britain dan Amerika Syarikat, pilihan raya dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa tempatan. Di Sweden dan Switzerland institusi pengurusan pilihan raya pusat mengandaikan dasar dan menyelaraskan peranan.

Model Campuran

Model campuran dalam pengurusan pilihan raya biasanya terdiri daripada dua komponen institusi pengurusan pilihan raya, dan ini melihatkan kepada kewujudan dua struktur; sebuah institusi dasar, pemantauan dan penyeliaan yang bebas dari kongkongan eksekutif dalam kerajaan dan sebuah institusi penguatkuasaan yang berada di dalam jabatan atau kementerian kerajaan dan/atau kerajaan tempatan. Di bawah model ini, pilihan raya dianjurkan oleh komponen institusi kerajaan, dengan sedikit peringkat pemerhatian dari institusi bebas. Model campuran ini sering digunakan di negara-negara seperti Perancis, Jepun, Sepanyol dan bekas tanah jajahan Perancis terutamanya di Afrika Barat seperti Mali, Senegal dan Togo.

Kuasa, fungsi dan kekuatan komponen institusi bebas dalam hubungannya dengan institusi kerajaan adalah berbeza, dan kadangkala ada sesetengah negara yang menggunakan model campuran ini tetapi tidak begitu ketara penggunaannya. Dalam sesetengah kes institusi pengurusan pilihan raya bebas adalah lebih kecil lagi daripada tanggungjawab pemantauan, walaupun versi sebegini sudah semakin hilang sebagai contohnya di Senegal. Dalam kes yang lain, komponen bebas mempunyai peranan untuk memantau dan mengesahkan penguatkuasaan pilihan raya oleh komponen kerajaan, seperti yang berlaku di Madagascar, dan kadangkala turut terlibat dalam proses penjadualan dan keputusan, seperti yang berlaku di Congo dan Togo. Di sesetengah negara bekas jajahan Perancis, Majlis Perlembagaan terikat dengan kerja penjadualan pilihan raya dan pengisytiharan keputusan dan boleh dianggap sebagai komponen bebas di dalam model campuran. Di Chad, ia hanya digunakan dalam pungutan suara sahaja, dan bukannya dalam pilihan raya umum. Di Mali, di mana pilihan raya diuruskan oleh Kementerian Pentadbiran Wilayah, kedua-dua Suruhanjaya Bebas Pilihan raya Kebangsaan dan Mahkamah Perlembagaan menjalankan penjadualan keputusan masing-masing.

IDEA telah menjalankan satu kaji selidik pada tahun 2006 berkaitan dengan pengurusan pilihan raya di 214 buah negara dan wilayah di seluruh dunia dan mendapati 55 peratus menggunakan model bebas, 26 peratus mengikut model kerajaan dan 15 peratus mengaplikasikan model campuran dalam pengurusan pilihan raya mereka, manakala baki empat peratus merujuk kepada negara yang tidak melaksanakan pilihan raya di peringkat nasional.

sistem yang sedang berjalan = adakah mesin yang masih rosak?

Ahad, Mac 16, 2008

Mengejutkan! mungkin itu adalah perkataan yang paling sesuai untuk memberikan gambaran keseluruhan mengenai pilihanraya umum ke-12 (PRU-12) negara Malaysia. Bermula dengan keputusan penuh diketahui, saban waktu kita sering diberi dan disogokkan dengan maklumat-maklumat terbaru mengenai masa depan negara kita. Masing-masing orang muncul dengan telahan dan masing-masing juga hadir dengan analisis dan pendapat tersendiri. Umum mengetahui bahawa Malaysia itu adalah sebuah negara demokrasi, namun kita sentiasa diingatkan bahawa demokrasi di Malaysia belum mencapai tahap yang sewajarnya seperti negara lahir demokrasi Amerika Syarikat dan juga negara-negara Eropah. Demokrasi diukur dengan kepelbagaian tanda aras dan salah satu pentunjuk utama untuk menilai keberkesanan demokrasi itu ialah melalui sistem pilihanraya.

Bermula dengan sistem pilihanraya inilah pemimpin yang membangukan nilai negara dipilih dan melalui sistem inilah demokrasi di Malaysia diukur. Penulis mengibaratkan sistem ini seperti sebuah mesin yang ada disebuah kilang. Kerosakan mesin di kilang akan menyebabkan segala-galanya tergendala dan apa yang pasti mesin yang rosak sudah tentu tidak akan mampu menghasilkan produk yang berkualiti, begitu juga dengan sistem pilihanraya, sistem yang mempunyai masalah sudah tentu tidak mempunyai keupayaan untuk menghasilkan para pemimpin yang berkualiti. Ini adalah hakikat semulajadi yang penulis yakin tidak akan dinafikan oleh sesiapa jua.

Di Malaysia, kita sering mendengar, melihat dan mungkin juga merasai pengalaman dari cerita pilihanraya sebuah negara membangun ini. Ada pihak yang menyatakan bahawa perjalanan sistem ini tidak adil, ada pihak pula bersuara memberikan pendapat bahawa sistem yang ada kini cukup sempurna dan mampu memberikan kesan yang cukup demokratik kepada pembentukan negara Malaysia. Isu ini bukanlah tumpuan penulis, soal sistem itu adil, soal sistem itu berat sebelah biarlah ditentukan oleh mereka yang layak. Penulis hanya mahu memberikan tumpuan dan sedikit analisis mengenai faktor kegagalan Barisan Nasional (BN), mencapai dua pertiga kerusi parlimen dan kehilangan kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) di empat negeri dan juga keupayaan pembangkang menjana isu, mengumpul kekuatan dan menarik perhatian sebilangan besar rakyat untuk menyokong dan menyuntik nafas segar kepada pakatan pembangkang.

Pilihanraya kali ini cukup menarik, kerana ia adalah satu keterbalikkan imej kemenangan besar BN dalam pilihanraya 2004. Sebelum ini BN begitu selesa di Parlimen Malaysia dengan kemenangan 91 peratus dan berjaya membentuk majoriti yang cukup besar tanpa perlu menunggu lebih lama seperti pilihanraya kali ini. Dahulu pada 2004, rakyat melihat peralihan pucuk pimpinan dari Tun Dr Mahathir kepada Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sebagai satu peralihan yang perlu diberi peluang dan dinilai, Maka hasilnya kemenangan cukup besar BN berjaya menutup semula ruang kejayaan pembangkang pada tahun 1999. Pada tahun 2004 juga isu Anwar Ibrahim yang menjadi isu utama pembangkang pada tahun 299 dilhat sudah mula reda dan pada ketika itu isu-isu yang berkaitan dengan Dato seri Abdullah hampir tidak ada dan keadaan ini begitu menyukarkan pembangkang dan memberikan ruang selesa kepada BN.

Pilihanraya 2008, keadaan yang berlaku ternyata songsang dari tahun 2004, kehadiran semula Anwar Ibrahim dalam pentas politik, kes video V.K Lingam, isu HINDRAF, dan beberapa isu sosial serta ekonomi ternyata berjaya memberi kesan kepada tindakan demokrasi rakyat dan memberikan semula suasana seimbang dalam parlimen Malaysia. Mungkin ini adalah mengejutkan kerana ia adalah satu perkara yang amat jarang berlaku di Malaysia, tetapi jika dinilai dari sudut kematangan dan perkembangan demokrasi rakyat, Malaysia secara keseluruhannya telah mencapai peningkatan yang perlu dibanggakan. Bagi penulis ini merupakan satu perkembangan yang positif untuk menilai demokrasi dan perkembangannya di Malaysia. Sedar ataupun tidak Malaysia kini sedang muncul menuju ke arah kematangan pemikiran politik rakyatnya. Demokrasi itu bukan pembentukan kerajaan sebelah pihak dan parlimen yang berbicara sesama sendiri, tetapi demokrasi itu perlu ada pembangkang yang kuat dan perlu wujud parlimen yang berbicara secara dua hala. Kekuatan pembangkang itu perlu wujud sebagai satu mekanisme "check and balance" dan bukan sebagai pakatan yang membangkang tanpa asas dan kepentingan politik kepartian semata-mata. Penulis melihat dengan kekuatan pembangkang di parlimen, keputusan-keputusan serta segala penggubalan dasar negara akan menjadi lebih telus lebih terbuka. Inilah satu perkara penting yang perlu dilihat, pembangkang itu tidak wajar dinilai secara sempit sebagai kelompok yang hanya bertindak membangkang segala tindakan kerajaan. Pembangkang yang baik bukan begitu, pembangkang yang baik dapat memberikan idea yang membantu dan bertindak dalam mekanisme imbangan yang dinamik.

Anwar Ibrahim yang kini bertindak sebagai penasihat Parti Keadilan Rakyat sebelum ini disifatkan oleh ramai pemimpin politik tanah air, khususnya dari pihak BN sebagai tidak relevan dalam perkembangan pilihanraya dan pengaruh Anwar tidak akan memberikan kesan besar kepada keputusan pilihanraya. Namun semuanya ternyata meleset, penulis melihat Anwar adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada kejayaan besar BA ini. Anwar berjaya muncul sebagai individu yang cukup berpengaruh dalam sistem politik Malaysia. Kita tidak boleh menafikan pengaruh Anwar dalam mengejutkan BN ini. Anwar dalam setiap ciri ceramahnya dilihat berjaya mencetuskan semangat rakyat untuk menumbangkan kerajaan sedia ada, setiap isu dan kata-kata dari mulut Anwar mempunyai pengaruh dan nilai yang tersendiri. Anwar juga dilihat berjaya membangkitkan simpati rakyat, apabila setiap ceramah beliau pasti diselitkan dengan kisah seksa hidupnya di Penjara Sungai Buloh. Penyampaian pidato politikAnwar memang tidak dapat dinafikan menarik dan reputasi Anwar yang semakin mendapat perhatian di peringkat antarabangsa memberikan rakyat lebih pilihan untuk memilih dan hasilnya Parti Keadilan Rakyat yang sebelum ini dianggap sebagai semut hitam yang kecil,tetapi kini muncul bagai harimau gagah yang mengaum.

Walaupun BN dilihat berjaya membentuk kerajaan, namun derita parti komponen MIC tidak dapat disembunyikan lagi, MIC hanya menang tiga kawasan parlimen iaitu di Cameron Highland, Tapah dan Segamat, tetapi tewas di kerusi-kerusi parlimen lain yang ditandinginya. Lebih menambah derita MIC ialah kekalahan Presidennya Datuk Seri S. Samy Vellu yang sebelum ini begitu kukuh di Sungai Siput. Bagi penulis kekalahan teruk MIC ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerana kemunculan HINDRAF yang membuka mata banyak pihak. Jika sebelum ini perbincangan hak sering ditumpukan kepada masyarakat Melayu, secara tiba-tiba kaum India meletuskan situasi baru di Malaysia. MIC semakin panas dengan isu ini dan mereka semakin tidak selesa apabila pimpinan dan pengikut HINDRAF ini mendapat perhatian dari pihak pembangkang khususnya PKR. Kenyataan-kenyataan Samy Vellu sebelum ini yang menyatakan bahawa HINDRAF itu hanya mewakili sebilangan kecil kumpulan kaum India ternyata meleset, apabila PRU-12 ini membuktikan bahawa isu HINDRAF telah membawa bala yang teramat besar kepada parti MIC. Berdasarkan keputusan PRU ini, kaum India dilihat tidak lagi bergantung harap kepada MIC untuk membela nasib mereka dan MIC perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan semula kepercayaan kaum India dan keadaan ini sudah tentu sesuatu yang agak sukar untuk dilakukan.Satu bukti yang dapat menyokong kenyataan penulis ini ialah Samy Vellu kalah di Sungai Siput disebabkan undi golongan bukan Melayu.

Tun Dr. Mahathir adalah individu penting yang mencetuskan suasana baru politik Malaysia. Sejak meletakkan jawatan, beliau tidak putus-putus memberikan komen dan ulasan mengenai pentadbiran Datuk Seri Abdullah.Mesej-mesej daripada orang penting ini cukup memberikan kesan kerana Tun sepatutnya menjadiorang yang memberikan sokongan kepada Pak Lah, telah hadir dengan "sokongan" bentuk baruyang seterusnya berjaya mencuit hati pengundi untuk melakukan perubahan dalam senario politik tanah air. Sehingga ke saat ini Tun hadir dengan komen yang mungkin menyebabkantekanan kepada Pak Lah. Situasi perubahan yang berlaku ini cukup mudah untuk dijelaskan,jika bekas orang no 1 juga sudah makin bersuara dengan nada tidak puas hati, adakah mungkin rakyat tidak terfikir atau menimbulkan sebarang persoalan?

Dalam PRU-12 ini terdapat satu kecenderungan baru yang dapat kita kesan dan lihat dengan sendiri. Kecenderungan ini adalah berkaitan dengan pola pengundian oleh kaum bukan melayu dan juga mereka yang tinggal di bandar. Penulis melihat BN tewas di kebanyakkan gelanggang dan gagal mengekalkan majoriti dua pertiga parlimen adalah disebabkan oleh kecenderungan golongan bukan melayu yang dilihat lebih memberikan peluang dan memilih parti pembangkang. Keadaan ini mungkin wujud atas dua perkara, pertamanya perkara ini kita boleh kaitkan dengan kematangan politik golongan ini dalam menilai demokrasi dan isu yang berkaitan. Keduannya yang perlu diberikan perhatian ialah kerana mungkin wujud rasa tidak puas hati golongan ini kepada kerajaan yang sedia ada, langsung membuat pilihan muktamad dengan memilih parti baru dalam PRU-12. Soal kematangan politik ini bagi penulis adalah perkara biasa dan wajar diraikan kerana warga Malaysia secara umumnya telah mula melihat bentuk dan rupa paras sebenar sebuah negara yang mahu membaiki taraf demokrasinya. Ini adalah perkembangan yang sihat dan kematangan politik ini akan membantu warga Malaysia memahami isi demokrasi dengan lebih teliti dan terbuka. Tetapi soal ketidakpuasan hati ini wajar diberikan perhatian serius, kerana ini adalah soal rasa bimbang rakyat dan soal perasaan tidak percaya rakyat. Perlu diingatkan bahawa Malaysia adalah negara makmur berbilang kaum, jadi rasa tidak puas hati sebilangan kaum wajar diberikan perhatian serius kerana rakyat telah bijak menggunakan kuasa memilih disebabkan peningkatan nilai pemikiran dan kematangan politik yang ada pada mereka.

Golongan di bandar juga dilihat semakin serius dalam politik dan memberikan perhatian kepada kuasa pemilihan bagi mengekal dan membaiki tahap demokrasi di Malaysia. Satu faktor yang menyebabkan golongan bandar tertarik untuk memilih pembangkang ialah kerana manifesto negara berkebajikan yang menjanjikan pengurangan kos sara hidup, dan ini cukup menarik perhatian kerana golongan bandar adalah kelompok yang menderitai peningkatan kos sara hidup. Penulis juga melihat golongan bandar merupakan golongan yang terdedah kepada sumber maklumat yang lebih terbuka seperti penggunaan Internet yang meluas, ini merupakan satu keadaan yang menyebabkan pengundi bandar cenderung kepada pembangkang, kerana mereka dilihat tidak melihat media arus perdana sebagai sumber maklumat semata-mata, tetapi mereka berminat untuk mengetahui pelbagai perkara dan juga telah bijak untuk membuat pertimbangan yang wajar mengenai maklumat yang diterima. Sekali lagi penulis nyatakan, bahawa ini adalah tanda kematangan rakyat dan simbol keterbukaan pengundi.

Malaysia kini dilihat bakal maju setapak lagi dalam soal pembangunan demokrasi dan kerajaan yang dibentuk ini sudah tentu perlu bekerja dengan lebih keras untuk memujuk semula hati rakyat yang telah berpaling arah. Jadi kepada kerajaan yang dibentuk, bekerjalah dengan gigih untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat dan kepada pembangkang yang berjaya memenuhkan kembali dewan rakyat, bertindaklah sebagai pembangkang yang seimbang dan matang agar Malaysia dapat terus melangkah gah untuk muncul sebagai sebuah negara yang mantap dari segi pemahaman dan aplikasi nilai demokrasinya sendiri.

dakwat dan kuku

Khamis, Mac 06, 2008

dakwat di kuku
bukan negarakuku
dakwat di kuku
bukan letak disiku

dakwat dan kuku
sudah lebih rapat
sudah jauh intimnya
lebih lagi dari isi dan kuku

isi kini cemburu pada dakwat
tapi itu dulu, kini isi boleh
semula bersama dengan kuku
bercumbu... berguling dalam
mimpi.. berbual hingga
malam jadi lewat
kopi makin pekat

dakwat+kuku = idea-idea pengakuan dusta

atas dan tiada yang tinggi

Isnin, Mac 03, 2008

Mungkin langit itu tinggi
kerana kita dongakkan leher
dan terlalu mengagungkan yang paling atas

Mungkin bumi dan tanah hanya
lantai jadi tempat berpijak
bukan tempat menunduk hormat

Namun,
langit tetap setia mencurah hujan
dan bumi terus segar
memberikan nafas ke langit